Privacybeleid 

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. We zijn een klein bedrijf, een eenmanszaak om precies te zijn. Daarom zullen er binnen Beste Vriendjes nooit anderen dan de eigenaresse, Marthe van der Linden, h.o.d.n. MEA Illustraties en Creaties, toegang hebben tot gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Beste Vriendjes. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens verwerken

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Mijnwebwinkel.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel.nl. Mijnwebwinkel.nl is een product van MyOnlineStore B.V.

Webhosting

MyOnlineStore B.V.

Webhosting vindt plaats via MyOnlineStore B.V. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore B.V. heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze zogenoemde verwerkersovereenkomst met MyOnlineStore B.V. is hier in te zien.

E-mail verkeer

Mijnwebwinkel.nl

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons mailverkeer vertrouwelijk.

Onze service-mails worden verstuurd via Mijnwebwinkel.nl. Dit omvat de bevestiging van je bestelling en persoonlijke ‘follow-up’ mails na je bestelling. Mijnwebwinkel.nl zal je gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 

Payment providers

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow, AfterPay en Paypal.

Sisow

De betalingen via ideal, bancontact/mister cash, sofort banking, visa en mastercard verlopen via Sisow. Zij waarborgen dat transacties beveiligd worden uitgevoerd. Sisow verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

AfterPay

Bij Beste Vriendjes heeft u de mogelijkheid om achteraf te betalen. Wij hebben daarvoor een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met het bedrijf Arvato Finance B.V., h.o.d.n. AfterPay. AfterPay toetst consumenten op kredietwaardigheid online, realtime (Credit Check) en accepteert al dan niet op basis daarvan een consument. AfterPay heeft daarvoor de volgende persoonsgegevens nodig: je naam, adres- en woonplaatsgegevens en geboortedatum. AfterPay is gerechtigd vorderingen niet te accepteren als het resultaat van toetsing van de consument negatief is. In dat geval kan de consument zich wenden tot AfterPay om uitleg te krijgen waarom deze niet door AfterPay is geaccepteerd.

Paypal

Bij Beste Vriendjes heeft u ook de mogelijkheid om met paypal te betalen. Voor betalen met paypal heeft u een paypalaccount nodig. Wij hebben een zakelijke overeenkomst afgesloten met Paypal. Zij waarborgen de veilighed en alle transacties worden geanalyseerd.

Beoordelingen

Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Kiyoh is een product van DTG B.V. Als je een review achterlaat via Kiyoh dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Zo weten we zeker dat we alleen reviews binnen krijgen van echte klanten. 

In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Kiyoh derden inschakelt.

Stichting Webshop Keurmerk

Wij zijn aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk en zijn sinds 19 september 2016 gecertificeerd lid. Tevens hanteren wij de algemene voorwaarden zoals voorgeschreven door de stichting.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. Daarnaast delen we ook je emailadres zodat je een track-and-trace mail kunt ontvangen en zodoende het pakket kan volgen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding

Silvasoft

Voor onze boekhouding maken wij gebruik van Silvasoft bedrijfssoftware, een programma van Silvasoft. Wij delen geen persoonsgegevens met Silvasoft. De boekhouding is geheel in eigen handen, daar de eigenaresse van Beste Vriendjes zelf tevens boekhouder en belastingconsulent is.

Marketing

Facebook

Beste Vriendjes post regelmatig ter informatie nieuwe artikelen, acties en ander leuk nieuws op onze facebookpagina. Daarnaast plaatsen wij zo nu en dan een betaalde advertentie via Facebook. Wij delen geen persoonsgegevens met Facebook. Ons privacybeleid vind je ook terug op onze facebookpagina bij info.

Google

Beste Vriendjes is terug te vinden op google. Wij posten regelmatig leuke nieuwe acties en nieuwe producten op google mijn bedrijf. Verder zie je er onze collecties staan en reviews van klanten.  

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Beste Vriendjes op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen persoonsgegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, in te zien. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking via mail kenbaar maken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking via mail kenbaar maken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking via mail kenbaar maken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij over jou hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Beste Vriendjes. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via mail.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen via info@bestevriendjes.nl

© 2014 - 2022 Beste Vriendjes | sitemap | rss